Bedrijfsplan maken

Het bedrijfsplan maken

Eindelijk is het dan zover, de eerste stap is gezet, er is een bedrijfsnaam gekozen. Nu is het tijd voor de volgende stap, u gaat een ondernemingsplan schrijven. In dit plan worden alle ideeën voor het bedrijf beschreven. Er wordt hierbij concreet aangegeven wat voor bedrijf het gaat worden, wat de doelstellingen zijn, er wordt een marktonderzoek gehouden (vanwege de haalbaarheid) en u gaat een stukje schrijven over uzelf als ondernemer. Het ondernemingsplan kan gezien worden als een houvast voor het bedrijf. Als u leningen aan gaat vragen kan het ook fijn zijn om een ondernemingsplan te kunnen overleggen, de financierders kunnen het plan dan bekijken. Dit kan voor hen betekenen dat u hen kunt overtuigen.

De vorm van een ondernemingsplan kan verschillen. U kunt het doen aan de hand van een voorbeeld uit een boek. Dit wordt dan vaak ook wel een businessplan genoemd. Dit plan is voor ieder bedrijf uniek. U moet zelf beslissen wat u wilt vermelden in een ondernemingsplan, u kunt dan alles toelichten wanneer mensen er om vragen. In een ondernemingsplan dienen een aantal zaken zeker besproken te worden. Deze zaken zijn:

 • Een samenvatting
 • Informatie over de ondernemer
 • Informatie over de onderneming
 • De doelstellingen van uw bedrijf
 • Een marketingplan
 • De boekhouding
 • De huisvesting
 • Het personeel
 • De financiële planning voor een bedrijf.

Alle punten worden hier nu toegelicht.

Samenvatting

Bij een samenvatting gaat het over een korte tekst met daarin de hoofdlijnen van het ondernemingsplan. Het is niet altijd mogelijk om het gehele ondernemingsplan door te nemen en een samenvatting geeft de meest relevante aspecten weer. Meestal wordt de samenvatting op één pagina weergegeven. Hierin vermeldt u wie u bent, wat de doelen zijn van de onderneming, op welke markt het bedrijf zich richt, wat het verwachte marktaandeel is en waarom u denkt dat dit bedrijf succesvol zal worden. Ook geeft u kort aan wat u wilt gaan doen met de financiële middelen samen met de vooruitzichten van het bedrijf.

Curriculum Vitae

U geeft informatie over uzelf als ondernemer. De meest eenvoudige manier om dit te doen is via een CV. Hierin worden alle aspecten behandeld, te denken aan de opleidingen die u heeft gevolgd en welke diplomas u heeft behaald. Ook relevante werkervaring wordt hier weergegeven. De persoonlijke situatie wordt tevens in een CV behandeld. U kunt hier ook kort aangeven wat uw motivatie is om een eigen bedrijf te starten en wat uw missie en/of visie zijn.

De onderneming

U gaat een tekst schrijven over uw onderneming. Daarbij moet u goed letten op de details. U moet denken aan:

 • Welke rechtsvorm wordt er gekozen?
 • Waarom wordt deze gekozen?
 • Welke vergunningen moeten er aan worden gevraagd?
 • Wat is de locatie van de onderneming?

U kunt hierbij ook het beste aangeven wat u tot nu toe allemaal heeft gedaan, maar ook wat er nog gedaan moet worden. U heeft er dan ook zelf een duidelijk beeld van hoe het bedrijf in wording er nu voor staat.

Het product of de aangeboden dienst(en)

Een onderneming heeft een doel, u wilt iets bereiken. Gaat u diensten leveren aan particulieren of aan bedrijven of is het juist een product voor een speciale doelgroep? Denkt u hier goed over na en beschrijft u dit ook precies. U moet hierbij denken aan:

 • De ontwikkeling
 • De commercialisering
 • De lancering.

Het kan zijn dat u al eens eerder producten heeft geleverd, dan kunt u aangeven wat uw sterke en zwakke punten hierin zijn.

Analyse en marketing

Bij het verkopen van producten is het belangrijk dat u hier een doelgroep voor heeft. Deze kiest u bewust uit en deze beschrijft u dan bij de analyse en de marketing. U kunt het beste een onderzoek doen naar de doelgroep om te kijken of dat het bij elkaar aansluit. U beschrijft hier dan ook de doelmarkten. Ook concurrentie is iets waar u tegenaan loopt. Denkt u hierbij ook aan de potentiële klanten. U geeft aan hoe u de klanten wilt bereiken.

Financiën

Financieel gezien is het natuurlijk ook belangrijk dat het bedrijf goed gaat draaien. Er moet voldoende geld zijn om de onderneming op te zetten of gaat u geld lenen? U moet opschrijven hoe u dit gaat realiseren en bij een eventuele lening schrijft u op waar dat u geld gaat lenen en u geeft tegelijkertijd aan waar dat u het geld aan uit gaat geven.

Personeel

U moet er ook over nadenken of dat uw bedrijf zonder personeel goed kan draaien. Als dit niet zo is dan moet u een schatting maken van hoeveel personen u nodig denkt te hebben en wat de kosten daarvan zijn. Welke eisen gaat u aan het personeel stellen en hoe denkt u over vergoedingen zoals reiskosten en kleding? Dit vermeldt u hier, bij personeel.