Personeel eigen bedrijf

Personeel eigen bedrijf

Als u geen personeel heeft dan kunt u dit wel gaan overwegen wanneer uw bedrijf gaat groeien. Maar als u zo juist gestart bent zonder personeel dan is deze stap voor u waarschijnlijk nog te vroeg. Maar als u wel personeel in dienst heeft dan moet u zeker verder lezen.

Als u personeel in dienst heeft is het belangrijk dat u een arbeidsovereenkomst af gaat sluiten. Hierin beschrijft u alle afspraken die gemaakt zijn met het personeel. Hierbij kunt u denken aan een proeftijd, wanneer dit van toepassing is, met welke cao u werkt en ook de functie moet hierin beschreven staan. Zo ook de vorm van dienstverband (vast of tijdelijk), de arbeidstijden en het salaris dat u gaat uitbetalen, moeten in de overeenkomst worden vermeld. De regels die u hanteert voor ziekteverzuim en voor de vakantieregeling zijn ook belangrijk en worden daarin beschreven. U kunt een pensioenregeling opstellen, maar dat is geen verplichting.

U krijgt te maken met een aantal verplichtingen wanneer u personeel in dienst heeft. U moet hiermee naar de Belastingdienst, dit wordt ook wel de eerste dagmelding genoemd. U moet het personeel aanmelden bij de Belastingdienst. Ook moet u deze personen aanmelden bij de ARBO dienst. De ARBO dienst komt in actie wanneer personeel ziek is of arbeidsongeschikt raakt. Heeft u personeel dat langdurig ziek wordt? Dan moet u hem of haar twee jaar lang 70% uit betalen. De meeste ondernemers vinden dat risico te groot en stellen andere regels op of nemen geen personeel in dienst.

Dan is er nog een aspect waar u aan moet denken en dat is het betalen van loonheffing over het salaris van uw personeel. Deze bestaat uit loonbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringwet en de premies van de werknemersverzekeringen. U zou kunnen denken aan de WW en de WAO/WIA en de ZW.

Er komt veel bij kijken wanneer u een eigen onderneming gaat starten!