Rechtsvorm

Rechtsvorm

De rechtsvorm is belangrijk bij een eigen bedrijf. Het gaat dus over de juridische vorm voor een bedrijf. U weet wellicht al dat er verschillende rechtsvormen zijn, u moet ook weten wat deze betekenen voordat u er zomaar een gaat kiezen. Bij de Kamer van Koophandel wordt meteen vastgelegd welke rechtsvorm u heeft gekozen. U kunt bij deze keuze hulp krijgen van een personeelslid van de Kamer van Koophandel mocht u niet weten welke keuze u moet maken.

U kunt als zelfstandig ondernemer kiezen uit de volgende rechtsvormen:

  • De eenmanszaak: deze zaak wordt het meeste gekozen. Het gaat om een bedrijf met een persoon aan de "macht". Eén persoon is verantwoordelijk voor alles in het bedrijf. Er mag wel personeel worden aangenomen. Als er winst wordt gemaakt dan dient deze opgegeven te worden bij de Belastingdienst, hier wordt dan inkomstenbelasting over betaald.
  • De Vennootschap Onder Firma (VOF): de Vennootschap onder Firma wordt vaak vergeleken met een eenmanszaak. Maar bij deze vorm zijn er twee of meer personen de "baas". De onderneming is door meerdere mensen opgericht, hierbij zijn de eigenaren samen verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles binnen het bedrijf. De regels van inkomstenbelasting zijn ook hier van toepassing.
  • Commanditaire Vennootschap (CV): een Commanditaire Vennootschap kan voor een deel worden vergeleken met een VOF. Er zijn echter wel twee soorten vennoten. Er kan gesproken worden over de beherende vennoot en de stille vennoot. Bij de beherende vennoot gaat het over een bedrijf waarbij mensen met hun privévermogen aansprakelijk zijn en bij een stille vennoot gaat het alleen om het bedrag dat is ingebracht in de onderneming. Een vennoot betaalt zelf inkomstenbelasting over het deel van de winst dat er is ontvangen.
  • Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV): het kapitaal is hier verdeeld in aandelen. De aandelen kunnen in handen zijn van meerdere aandeelhouders of van één persoon. Bij een BV is deze persoon zelf de rechtspersoon. De BV heeft meer verplichtingen dan een eenmanszaak. Er moet gewerkt worden met een starterskapitaal.
  • Naamloze Vennootschap (NV): deze kan worden vergeleken met een BV. Een verschil is dat de aandelen van een NV verhandelbaar zijn.
  • Maatschap: vaak gaat het om een beroep en niet om een bedrijf. Er kan gedacht worden aan een huisartsenpraktijk in de gemeente.
  • De vereniging: er hoeft geen winst gemaakt te worden. Er is een gemeenschappelijk doel voor de leden.
  • Stichting: hierbij gaat het vaak over een sociaal doel. Het gaat niet om winst maken maar om het helpen van mensen.
  • ZZPers en freelancers: dit zijn geen rechtsvormen. Maar mensen weten op deze manier wel dat u voor uzelf werkt. Als u een ZZPer bent dan kunt u zelf kiezen of u een eenmanszaak op gaat zetten of dat het een BV gaat worden.