Verzekering eigen bedrijf

Verzekering eigen bedrijf

De verzekeringen kunt u niet meer wegdenken bij een eigen bedrijf. De verantwoording ligt bij u dus een goede verzekering is zeer belangrijk. Er zijn een paar verzekeringen waar u eens goed over na moet denken

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: dit is volgens de meeste mensen meteen een vrij dure verzekering. Maar als u deze verzekering niet af heeft gesloten dan heeft u geen inkomsten wanneer u niet meer kunt werken. De hoogte van de premie is afhankelijk van de branche waarin u werkt. Het is van essentieel belang om u te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van een langdurige ziekte.
  • Levensverzekering en lijfrenteverzekering: de meeste mensen willen graag een pensioen hebben wanneer zij stoppen met werken, dan is het verstandig om daarvoor een verzekering af te sluiten. Dit zorgt er voor dat u te zijner tijd een pensioen uitbetaald krijgt. Wanneer u eerder overlijdt, krijgt uw partner een uitkering en raakt hij of zij niet in financiële problemen. Laat u over een verzekering op maat adviseren.
  • Aansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering doet zijn naam eer aan, want u bent aansprakelijk voor alles wat u doet. Het kan zijn dat u aan het werk bent en u of door uw toedoen verwondt per ongeluk een andere persoon, dan kunt u verantwoordelijk worden gesteld. De verzekering dekt deze kosten, die enorm hoog kunnen oplopen.
  • Rechtsbijstandverzekering: deze verzekering is echt een aanrader, want deze dekt de advocaatkosten, de deurwaarderskosten en de proceskosten. Dit wordt alleen nodig geacht wanneer er zich een juridisch probleem voordoet, maar dit kan natuurlijk in veel zaken nodig zijn. Denk daarbij aan wanbetalers.
  • Zorgverzekering: de zorgverzekering is een verplichte verzekering in Nederland. Hierbij heeft u de keuze tussen particulier verzekeren of collectief verzekeren.
  • Zelfstandige en zwangerschapsregeling: vaak betaalt de AOV ook wanneer iemand met zwangerschapsverlof is.